Jdi na obsah Jdi na menu
 

Program pro Jablonec n.N.

Celostátní program strany SUVERENITA blok Jany Bobošíkové viz www.suverenita.cz pod odkazem Kdo jsme

 

Program strany

 ve městě Jablonec n. N.
 
 
 
-            Podstatně promyšlenější využívání peněz z fondů EU
 
Ø      Nevyužívat fondů pouze pro mediálně zviditelňující zbytečné akce (např.  předražené molo na Přehradě, pokácení mladých zdravých stromků podél silnice na sídlišti Proseč a znovuvysazení nových stromků na tomtéž místě, jejichž polovina navíc nepřežila loňský sníh, atd.)
Ø      Pro využití fondů více naslouchat potřebám občanů Jablonce n.N. a využívat je v rámci možností např. pro zachování a rozvoj školek, zkulturnění a obnovu zašlých historických míst či koutů přírody apod.
 
 
-            Nepovyšování zájmů jednotlivce, případně malé skupiny či firmy nad zájmy obyvatel města
 
Ø      STOP akcím ve stylu „Já na bráchu ...!“
 
 
       Podpora pracovního trhu 
 
 
-            Nepřipustit spekulativní prodeje městských majetků a pozemků
 
Ø      STOP prodejům objektů, majetku a pozemků lidem, u nichž je zcela evidentní , že se spekulativní levnou koupí městského majetku a jejich následným podraženým prodejem  na úkor města sami  obohacují
 
 
-            Zlepšení čistoty a pořádku ve městě
 
Ø      Pokusit se zjistit co nejširší možnosti spolupráce např. s probační službou nebo vězením Rýnovice, případně právní možnosti pro využívání  trestu veřejnoprospěšných prací za drobné přestupky pro úklid nejen centra města, ale i parků, hřišť a sídlišť od psích exkrementů a jiných nepořádků, sněhu atd.
Ø      Spolupracovat se školami, motivovat je k údržbě města (např. každá třída patronát nad určitým objektem či místem, o které by se celoročně starala a udržovala jej)
 
 
-            Důslednější skutečná obrana a ochrana přírody
 
Ø      Skutečná obrana každého stromu a každého zbylého kousku zeleně v našem městě.
Ø      STOP skutečnosti, že jsem-li majetný, strom si klidně pokácím a pak zaplatím směšnou pokutu!
Ø      STOP pochybným výstavbám v lokalitách, kde ještě zbyl kousek přírody!
Ø      Funkční tresty za znečišťování města (– nesoustředit se výhradně na nesmyslnou skutečnost je-li pes, byť dvoukilový ratlík, na vodítku, ale především uhlídat, zda po něm páneček uklidí!)
Ø      Funkční úměrné okamžité tresty těm, kdo dělají nepořádek
 
 
 
-            Podpora akcí a projektů pro výchovu dětí k vlastenectví, hrdosti k národním symbolům, historii, úctě k tradicím, městu, úctě ke starým občanům
 
Ø      Lepší provázanost a motivace škol a dětí
Ø      Více využívat a prosazovat naše národní symboly (kdy se naposledy hrála v Jablonci na náměstí Česká hymna?!)
Ø      Striktně vyžadovat již od těch nejmenších úměrnou základní úctu k národním symbolům
Ø      Přikládat podstatně větší důležitost vysvětlování historických událostí a souvisejících státních svátků. (Velká spousta dětí a dokonce i studentů evidují pouze fakt, že je např. 8.5. volno, ale ostudně tápají v tom , proč vlastně )
Ø    Celoročně, systematicky a dlouhodobě děti ve školách vyučovat v rámci pravidelně vyhrazené hodiny k  lásce k vlasti, národu, kulturnímu odkazu, folklóru, přírodě, všeobecným principům  slušného chování, ale i základům poskytnutí první pomoci ...
Ø    Odsuzovat projekty typu „Přemluv bábu s dědkem“, které ukazují seniory jako senilní nemyslící obtěžující přítěžky! Naopak vzbuzovat v dětech úctu ke stáří.
Ø    Řešit nevhodné chování i dětí a nezletilých zásahem autority městského policisty, využít v tomto případě veškerých pravomocí úřadu MP. Podchycovat uvedené prohřešky v rámci výchovy již od těch drobnějších
 
 
-            Podpora akcí či projektů dětí a mládeže pro seniory, především pak opuštěné staré občany
 
Ø    Podporovat daleko častější setkání dětí se seniory, jejich návštěvy v domech s pečovatelskou službou apod. Daleko častěji připravovt programová pásma dětí a studentů pro seniory
Ø    Projekt „Najdi si svojí babičku nebo dědu“ (dítě, dvojice nebo skupinka dětí pravidelně navštěvuje vybraného seniora – dělá mu společnost, pomáhá mu apod.
Ø    Zapojení do podobných projektů nejen aktivních a schopných škol, ale všech!
 
 
-            Rozvoj volnočasových aktivit
 
Ø    Nebudovat drahá hřiště a sportovní plochy, které by následně sloužily pouze vybraným jedincům, organizovaným klubům nebo majetným, kteří si mohou dovolit zaplatit
Ø    Nalézt finanční prostředky případně sponzory na to, aby tato hřiště a volnočasové plochy mohl spravovat správce a přesto byl vstup umožněn každému zdarma
 
 
-            Podstatné zlepšení práce městské policie
 
Ø      Městská policie podstatně víc než jen specialista na "botičky"
Ø      Rapidní zlepšení bezpečnosti a pořádku v Jablonci n.N.
Ø      Policista musí být autorita schopna pomoci občanu tam, kde je mu to třeba a ochránit ho před skutečnými hrozbami
Ø      Důsledné potírání nepořádku
 
 
-            Zřízení bezplatných parkovacích míst v centru města
 
Ø      Na určitých parkovacích plochách pro krátký interval parkování podle vzdálenosti od centra, např. od 15-ti min do 1 hodiny, parkování zdarma